75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Trafikksikkerhetsplan 2019 – 2022 – Høring

Bodø kommune har gjennomført en prosess med revisjon av trafikksikkerhetsplanen, og utkast til kommunens sjette trafikksikkerhetsplan foreligger.

Planen bygger på føringene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021 og Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 – 2029. Føringene i disse dokumentene gir retningslinjer for trafikksikkerhetsarbeidet på regionalt og kommunalt nivå.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg bygger i stor grad på satsingsområder fra foregående plan. Nye fokusområder er bl.a. uoppmerksomhet i trafikken og trafikksikkerhet for mennesker med innvandrerbakgrunn. I NTP er det for første gang med et eget kapittel om Barnas transportplan. Det skal satses ekstra på å legge til rette for barn i trafikken ved planlegging av nye tiltak.

Utkast til ny plan viderefører den tematiske innretning og det arbeidet som har vært gjort tidligere. Hovedfokuset ligger på holdningsskapende arbeid og at kommunen viderefører og utvikler satsingen som Trafikksikker kommune.

Frist for høringsuttalelser er 1. november. Uttalelser sendes til sem@bodo.kommune.no

I forbindelse med høringen gjennomføres et åpent møte i Bylaben torsdag 1. november kl 12.00.

Planen kan lastes ned til høyre.