Kunngjøringen gjelder for perioden fra og med 8. juli 2022 til og med 30. november 2022 og perioden fra og med 1. april 2023 til og med 30. november 2023.

Det vil bli gitt tillatelse til inntil to utleievirksomheter. 

 Om søknaden:

Søknaden merkes «2022/ 3731 - Søknad om tillatelse for utleie av små elektriske kjøretøy i Bodø». Maksimal størrelse per vedlegg er 300 MB.

Det vises til vedlagte dokumenter for krav til søknadens innhold, vilkår og forskriften.

Søknadsfristen er 3. juli 2022

 

VEDLEGG: