KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Bodø kommune

Søker: Lofoten Sjøprodukter AS

Søknaden gjelder: Permanent lokalitet/arealendring

Søkt størrelse: Ingen endring i MTB

Lokalitet: Helligvær Ø

Koordinater:

Midtpunkt anlegg: N 67°25.300` Ø 14°01.931`

Midtpunkt fôringsflåte: N 67°25.351` Ø 14°02.281`

Kontaktadresse: Dagrun.bergli@bodo.kommune.noTlf. 476 22 195

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på Bodø kommunes hjemmeside. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1. måned fra denne kunngjøringen. postmottak@bodo.kommune.no

For mer informasjon angående generell saksgang se nettadresse: https://www.nfk.no/tjenester/naringsutvikling/akvakultur-og-marin-verdiskapning/akvakultur/