KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur Bodø kommune

Søker: Wowi ASA

Søknaden gjelder: Endring av areal ved akvakulturlokalitet

Lokalitet: Tårnvika Koordinater: Midtpunkt anlegg: N 67°34.387` Ø 15°07.728`

Kontaktadresse: Dagrun.bergli@bodo.kommune.noTlf. 476 22 195

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på Bodø kommunes hjemmeside. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1. måned fra denne kunngjøringen. postmottak@bodo.kommune.no

For mer informasjon angående generell saksgang se nettadresse: https://www.nfk.no/tjenester/naringsutvikling/akvakulturog-marin-verdiskapning/akvakultur/