Dette er forslagene som berører skolene:  

  • Utvikle større og mer faglig robuste ungdomsskoler:
  • Elever fra u-trinn ved Bodøsjøen flyttes til Bankgata. Bodøsjøen bygges ikke ut.
  • Elever fra u-trinn ved Saltstraumen flyttes til Tverlandet og det opprettes oppvekstsenter i Saltstraumen med samlokalisering av barnehage og barneskole. 
  • Legge ned Østbyen skole og flytte elevene til Aspåsen. 

Dette er forslagene som berører barnehagene:

  • Regnbuen barnehage flyttes til Rønvik barnehage. 
  • Legge ned Bjerkenga miljøbarnehage og Gjæran barnehage, og tilby barnehageplass i andre nærliggende barnehager.

I tillegg er det foreslått å utrede ytterligere tiltak i barnehage- og skolesektoren.

 

Illustrasjon 1