Kriterier for tildeling av atelier:

Søkere som oppfyller følgende krav blir prioritert:

Søkere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå innen de siste fem årene blir prioritert, men alle profesjonelle kunstnere kan søke.

Søknaden skal være begrunnet og i tillegg til CV inneholde en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed-, lyd og/eller videomateriale. Billedmateriale skal helst samles i én PDF-fil.

Søkere uten formell utdannelse innen kunst må dokumentere eller vise til en ambisjon om aktiv kunstpraksis på profesjonelt nivå.

Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon og eventuell framvisning av kunst. Atelieret skal ikke kunne brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre
perioder.

Bodø kommune vil følge dette opp med rapportering.

Søknad sendes innen 15. juni til: postmottak@bodo.kommune.no