Vei og trafikk

Bodø kommune har to ledige torgboder til utleie i Torghallen.

Selgere av tradisjonelle torgvarer blir prioritert.

Gjelder frukt, grønnsaker og håndverksprodukter.

Krav om helårlig drift.

Nærmere opplysning fås hos Terje Strand, 75 55 74 30.

Søknad om leie sendes til Bodø Kommune, Vei og trafikk, postboks 319, 8001, Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no

Frist for søknad 25.03.22