KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Bodø kommune

Søker: Vestfjord Marine AS

Søknaden gjelder: Klarering av ny lokalitet matfisk torsk

Søkt størrelse: 1560 tonn MTB

Lokalitet: Brønnøyskjæran

Koordinater:

Midtpunkt anlegg: N 67°24.743` Ø 13°54.311`

Kontaktadresse: Dagrun.bergli@bodo.kommune.no Tlf. 476 22 195

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på Bodø kommunes hjemmeside. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1. måned fra denne kunngjøringen. postmottak@bodo.kommune.no

For mer informasjon angående generell saksgang se nettadresse: https://www.nfk.no/tjenester/naringsutvikling/akvakultur-og-marin-verdiskapning/akvakultur/