Bodø kommune vil i løpet av 2023 starte arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, med sikte på vedtak av ny plan i 2024.

Planprogrammet legges i samsvar med plan- og bygningslovens krav, ut på høring. (PDF, 696KB)

Planprogrammet beskriver gjennomføringen av planprosessen. I planprogrammet framgår formål med planarbeidet, frister, deltakere, medvirkning, alternativ og behov for utredning.

Merknader og innspill til planprogrammet merkes med tittel og saksnummer 2023/1270 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no

Frist for innsending av uttalelser er 22. mai 2023.