Det er gjennomført en enklere revisjon (facelift) av gjeldende plan. Hensikten har spesielt vært å øke synliggjøringen av FNs bærekraftsmål, oppdatere planen i forhold til beslutningen om å bli Europeisk kulturhovedstad, oppgraderinger i forhold til Ny by-Ny flyplass, samt andre generelle behov for oppdateringer.

Visjon og overordnet målstruktur er ikke endret og ligger fast.

Frist for innsending av uttalelser er 20. juni 2021.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021 (PDF, 12MB)

Send innspill her