Kommunedirektøren har besluttet å legge Handlingsplan mot plast 2022 – 2023 ut til offentlig ettersyn og høring.

 

Handlingsplanen skal styrke Bodø kommune og bodøsamfunnets innsats mot forbruk og forsøpling av plast.

 

Frist for innsending av uttalelser er mandag 27. desember 2021.

Uttalelser sendes til postmottak@bodo.kommune.no.

 

Handlingsplan mot plast 2022 - 2023 (apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net)