Bodø bystyre har med hjemmel i den nye havne- og farvannslovens § 7. vedtatt ny  forskrift om fartsregulering for fritidsbåter i Bodø kommunes indre havn.

Opphevingen av de nasjonale og lokale fartsforskriftene fra 1. januar 2022 betyr, at Kystverket og kommunene innen samme tidspunkt, må gi nye forskrifter om fart etter ny havne- og farvannslovs § 7 og § 8 dersom man mener det er nødvendig.

Fartsbegrensningen gjelder for havneområdet i indre havn innenfor en rett linje trukket mellom nordspissen av molo og sydvestspissen av Nyholmen (eksisterende avgrensning av havna i dag).

Fartsgrensen er uendret fra tidligere og er på 5 knop.