Saken har vært oppe i formannskapet 17. mars 2022

Det er besluttet at det er behov for å gjenta ordningen med enveiskjøring i Moloveien fra Storgata til K. Klausens vei sommeren 2022, datoene dette gjelder er fra 1.mai til 30.september.

Etablering av det foreslåtte pilotområde i Moloveien vurderes å gi et kunnskapsgrunnlag for det
videre arbeidet med reguleringsplanen for Kulturhavna.