Boligplanen er det styrende dokumentet for Bodø kommunes boligpolitiske arbeid, og favner både den generelle og den sosiale boligpolitikken. Planforslaget skal bidra til at Bodø kommune oppfyller sine målsetninger innen tjenesteområdene helse og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling.

I forbindelse med bystyrets behandling om å legge planforslaget ut på høring ble flere forslag oversendt som en del av den videre planbehandlingen. Nærmere om forslagene kan du lese her: Møteprotokoll

Kontaktinformasjon for planforslaget er:

Bjørn Tore Olsen, 986 87 611, e-post: bjorn.tore.olsen2@bodo.kommune.no

Mona Karlsen, 992 46 375, e-post: mona.karlsen@bodo.kommune.no.

Merknader merkes med «Boligplan 2022 – 2025» og saksnummer «2020/8203» og kan sendes til postmottak@bodo.kommune.no

Frist for innsending av uttalelser og merknader er 15. august.

Boligplan finner du her: Boligplan 2022 - 2025