Aksellastrestriksjoner innføres fra 21. mars 2022. 

Tid for oppheving er væravhengig og annonseres ved senere tidspunkt.

OBS: Torsdag 28. april kl.08:00 opphører aksellastrestriksjoner på Soløyvannsveien i Bodø Kommune. Gjelder kommunal vei.

Det er gitt generelt fritak for restriksjoner på følgende transporter:

  • rutegående persontransport
  • brannbil / bergingsbil
  •  renovasjonsbil

Øvrige kan søke dispensasjon med begrunnet søknad. Det vil kun unntaksvis bli innvilget dispensasjon.

Vei- og trafikk ber transportører og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veier blir minst mulig i teleløsningen.

VEGLISTE FOR AKSELLASTRESTRIKSJONER PÅ KOMMUNALE VEIER I BODØ KOMMUNE  UNDER TELELØSNING 2022    
Veistrekning Lengde (km) Bruksklasse (Bk) Maks totalvekt (tonn) Aksellast vinter Aksellast teleløsning Maks tilatt vogntoglengde (m)
Børelva 0,9 T8 40   6 19,50
Ripnesveien 0,7 T8 40   6 19,50
X Rv 17 - Kapstø 0,8 T8 40   6 19,50
Vatnveien 8,8 T8 40 10 6 19,50
Mjelleveien 2,4 T8 40   6 19,50
Kaiveien(Kjerringøy) 0,5 10 40   6 15,00
Fjære  5,2 8 32   6 15,00
Sjuraveien(Festvåg) 0,6 8 32   3 15,00
Evjenveien 3,9 T8 40   6 19,50
Vallhaugveien 0,6 8 32   6 15,00
Soløyvannsveien -
(Vannbasseng Hunstadlia - Osan bru)
5,1 8 32 Opphevet pr 280422 3 15,00
Landegodeveien 9,0 8 32   6 15,00
Fenesveien 1,9 8 32   6 15,00
Nevelsfjordveien 12,7 8 32   6 15,00
Kommunale veier på Seines 5,5 8 32   6 15,00
Mjønesveien 1,5 8 32   6 15,00
Marvollveien 1,8 8 32   3 15,00
Per Karlsaveien 1,7 8 32   6 15,00
Valnesveien 5,3 8 32   6 15,00
Innstrandveien-
(X Mørkvedbukta - X Fenesveien)
1,4 8 32   6 15,00
Kjettnesveien 4,2 8 32   6 15,00
Bjørnlia 0,2 T8 40   6 19,50
Gamle vei til Sandkollen kai 0,2 T8 40   6 15,00
Evensetveien 6,0 T8 40   6 15,00
Vestvatnveien 1,4 8 32   6 19,50
Karbøl 2,3 8 32   6 15,00
Graddveien
(Graddholmen-X Fjeldbakkan/Lysthaugen)
0,8 8 32   6 15,00
Lysthaugen  0,9 8 32   6 15,00
Åkervikveien 1,4 T8 40   6 19,50
Nupveien 2,9 8 32   6 15,00
Kommunale veier i Misvær 3,2 8 32   6 15,00
Oldereid 1,0 8 32   6 15,00
Vesterliveien 1,6 8 32   6 15,00
Øvre Breivik 1,1 8 32   6 15,00
Klettengveien 0,8 8 32   6 15,00
Engeveien, kommunal del 0,3 8 32   6 15,00
Øvrige kommunale veier i Bodø kommune 30,3 8 32   6 15,00