Opplysninger om hvilke veier det gjelder fås på servicekontoret tlf: 75 55 50 00
eller se link til vei-liste (PDF, 62KB)på høyre side.

Aksellastrestriksjoner innføres fra 30. mars 2021. 

Tid for oppheving er væravhengig og annonseres ved senere tidspunkt.

Det er gitt generelt fritak for restriksjoner på følgende transporter:

  • rutegående persontransport
  • brannbil / bergingsbil
  •  renovasjonsbil

Øvrige kan søke dispensasjon med begrunnet søknad. Det vil kun unntaksvis bli innvilget dispensasjon.

Vei- og trafikk ber transportører og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veier blir minst mulig i teleløsningen.