75 55 50 00

Du er her:

Tom Holands Fond for opplæring av funksjonshemmet ungdom

Fondets formål er å gi tilskudd til opplæring av funksjonshemmet ungdom i Bodø kommune. Det vil si ungdom som søker opplæring av så vel praktisk som teoretisk art etter gjennomgått grunnskole.

Fondets grunnkapital på kr.100.000,- skal ikke røres. Kun renter og annet utbytte på kapitalen skal deles ut.

Utdelingen av midler skjer 1 gang pr. år med passende søknadsfrist som fastsettes av styret.

Kunngjøring skjer fortrinnsvis med kunngjøring i lokalavisen.

Frist for å søke om midler i 2018 er 6. august. 

Ønsker du mer informasjon om denne ordningen kan du ta kontakt med:

Kommunaldirektøren Helse- og omsorgsavdelingen
v/ rådgiver Dag-Christer Røberg
telefon: 75 55 41 07 / e-post: dag.christer.roberg@bodo.kommune.no