75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Tilvisningsavtaler

Bodø kommune har behov for inntil 100 nye utleieboliger. Vi ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger. Samarbeid gir mulighet for finansiering gjennom husbanken.

Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak ønsker kommunen to-roms leiligheter, men det er ønskelig med innslag av større leiligheter og prosjekter med variert leilighetssammensetning.

Boligene må kunne realiseres i planperioden for Boligplan 2018 – 2021
Frist for å melde interesse er 31.12.18

Det er et ønske å inngå tilvisningsavtale med leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Bodø kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon. I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån og veiviser Bolig for velferd.

Ved valg av aktør/ prosjekt vil Bodø kommune vektlegge:

  • tidspunkt for ferdigstillelse
  • beskrivelse av utleieselskapet
  • kvalitet- og boligstandard
  • husleienivå
  • boligenes beliggenhet. Nærhet til skole/ barnehage og offentlig transport
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø

Leverandører må selv skaffe tomt til prosjektene.

Kontaktpersoner
Christian.Kaspersen@bodo.kommune.no - 75 55 42 24
Lise.Henriette.Ranes@bodo.kommune.no - 958 85 794

Videre fremdrift:
Kommunen vil invitere aktuelle leverandører fortløpende for presentasjon av prosjekt. Husbanken deltar etter behov. Se gjennomføringsprogram og kravspesifikasjon for nærmere informasjon.

Vedlegg (PDF):
Vedlegg 1 - Gjennomføringsprogram
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon tilvisningsavtale
Vedlegg 3 - Tilvisningsavtalen Husbankens mal
Vedlegg 4 - Samarbeidsavtale Husbankens mal