75 55 50 00

Du er her:

Tilskudd til ledsager ved feriereiser

Bodø bystyre har bevilget kr 258.000,- for 2018 til dekning av støtte til ledsager ved feriereiser. Målgruppen er voksne funksjonshemmede som må ha omfattende bistand ved gjennomføring av feriereise.

Støtten kan gis på tre måter

  • Økonomisk tilskudd til ledsager
  • Gruppereise i privat regi
  • Kommunalt ansatte følger som ledsager

Det kan gis støtte til inntil 10 reisedøgn for kalenderåret. Ved vurdering av om søker omfattes av ordningen skal den enkeltes økonomiske evne vektlegges.

Det vises for øvrig til Retningslinjer for støtte til ledsager ved feriereiser

Søknadsfrist

Søknader for 2018 vil bli behandlet fortløpende til budsjettrammen for tilskuddet er nådd.

Søknadsskjema

Vi foretrekker at Elektronisk skjema benyttes.

Hvis dette viser seg vanskelig kan Søknadsskjema for utskrift skrives ut her og sendes inn

Kontakt

Ved spørsmål kontakt Tildelingskontoret på hverdager mellom kl 10.00-14.00, tirsdager fra kl 10.30