Kunst- og kulturlivet treffes hardt av den nåværende situasjonen. Bodø kommune fortsetter å støtte lokale og regionale kulturaktører, for å opprettholde det rike kulturlivet som bidrar til livskvalitet og glede for hele befolkningen.

12. mars 2020 ble det vedtatt nasjonalt forbud mot alle kultur- og idrettsarrangementer både innendørs og utendørs i hele landet. Bodø kommune har i tillegg vedtatt lokal Forskrift om forebygging av koronasmitta i forbindelse med arrangementer og folkeansamlinger i Bodø kommune, gjeldende fra 12.mars 2020 og inntil videre.

Bodø kommune ønsker å støtte kulturlivet og vil ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd og honorar til ulike kunst- og kulturtiltak, prosjekt, arrangement, festivaler og lignende, som nå blir avlyst eller utsatt som følge av korona-viruset.

Har dere mottatt tilskudd fra Kulturkontoret eller Bodø ungdomsråd til arrangement og prosjekter som nå blir avlyst eller utsettes, skal kommunen informeres om konsekvenser og eventuelt andre endringer.

Informasjonen skal sendes på e-post til postmottak@bodo.kommune.no , merket “Kulturtilskudd - ettersendt dokumentasjon”, gjerne med henvisning til referansenummer.

Statlig kompensasjonsordning for kultur-, idrett og frivillighetssektoren

Regjeringen har vedtatt å avhjelpe den økonomiske situasjonen ved å innføre en ny kompensasjonsordning for kultursektoren. Den vil utgjøre ca. 300 millioner kroner, og innføres samtidig med en tilsvarende ordning for idretts- og frivillighetssektoren på ca. 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Det gjøres oppmerksom på at organisasjoner/lag/foreninger selv må søke om statlig kompensasjon fra disse ordningene.

Ordningen for kultursektoren skal forvaltes av Kulturrådet, mens ordningen for idretten og frivilligheten forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningene kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april 2020.

Hold dere oppdatert på de offentlige nettsidene for oppdatert og pålitelig informasjon:

Les Bodø kommunes forskrifter og råd om koronavirus

Les Helsedirektoratets råd for arrangement

Les Kulturrådets informasjon til kulturlivet om Krisetiltak i forbindelse med koronasituasjonen

Ny søknadsbasert kompensasjonsordning for kultur- og idrettssektoren

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg - Regjeringen.no