Søknad om tilkopling, samt situasjonskart og avtale om ledningsrettigheter kan lastes ned her, eller ved henvendelse til servicetorget. Utfylte dokumenter sendes til Bodø kommune.

Alle stikkledninger for vann og avløp skal innmåles på åpen grøft.
Ta kontakt med Byteknikk 1 – 2 dager før på tlf. 75 55 52 00 eller 90 54 23 79.
Tjenesten er gratis.