Søknad om tilkopling, samt situasjonskart og avtale om ledningsrettigheter kan lastes ned her, eller ved henvendelse til servicetorget. Utfylte dokumenter sendes til Bodø kommune. Epostadresse: postmottak@bodo.kommune.no

Alle stikkledninger for vann og avløp skal innmåles på åpen grøft.
Ta kontakt med Byteknikk 1 – 2 dager før på tlf.  90 54 23 79.
Tjenesten er gratis.