Saksbehandlerne er inndelt i team som speiler Helse- og omsorgsavdelingens inndeling i tjenesteområder og virksomheter.

Team

  • Team Nord – ordinære hjemmetjenester
  • Team Sentrum – ordinære hjemmetjenester
  • Team Sør/Øst – ordinære hjemmetjenester
  • Team Miljø –  tjenester til personer med tidlig ervervet eller medfødt funksjonsnedsettelse
  • Team Psykisk helse/rus – tjenester innenfor psykisk helse og rus
  • Team Inntak – forvalter korttids- og langtidsplasser i kommunens institusjoner