Temakart lages for å belyse et bestemt tema innenfor et gitt område. Informasjonen kommunen ønsker å presentere for kartlesere blir framhevet, mens et bakgrunnskart blir nedtonet for å gi temakartet en geografisk kontekst. 

Kommunens egne temakart finner du under lenker på høyre side.