75 55 50 00

Du er her:

Tall og statistikk

articleimage

Bodø kommune bruker statistikk i planer og meldinger og i løpende arbeid med dimensjonering og utvikling av tjenestetilbud på alle fagområder. Vi har samlet noe av statistikken på denne siden slik at den også kan være tilgjengelig for publikum.

Bodø kommune bruker statistikk i planer og meldinger og i løpende arbeid med dimensjonering og utvikling av tjenestetilbud på alle fagområder. Vi har samlet noe av statistikken på denne siden slik at den også kan være tilgjengelig for publikum.

En egen gruppe i kommunen jobber løpende med produksjon og framstilling av nytt materiale i forhold til ulike behov. Intensjonen er derfor at innholdet her skal oppdateres etter hvert som nye data lages.

Vi vil også på denne siden samle en del statistikk som er produsert av andre. 

Tema: Befolkningstall

 

Trykk på det tema du er interessert i og det åpnes et pdf-dokument.

 

Nåværende befolkning

Historisk befolkningsutvikling

Endringer i befolkningen

Befolkningsframskrivinger/prognose

Aldersfordelt befolkningsframskriving 

Flytting

Salten (befolkning, flytting mm)