På Støver skole ønsker vi å tilby et variert og godt tilbud til de elevene som har plass i SFO. På ettermiddagene har vi ulike aktivitetsgrupper som starter opp i etterkant av at vi har servert et enkelt mellom-måltid. Aktivitetene foregår både ute og inne.

Åpningstidene for SFO ved Støver skole er: 07:15 fram til skolestart og fra skoleslutt fram til 16:30.

I forbindelse med skoleferier samt dager med skolefri vil åpningstidene kunne avvike fra dette. Informasjon om avvikende åpningstider kommuniseres ut i ranselpost med elevene som har SFO-tilbud.

Søknad om SFO-plass for nye 1.klassinger gjøres elektronisk til skolen innen 15.mars. Klikk her for mer info. Når en elev har fått SFO-plass gjelder denne fram til eleven avslutter 4.trinn. En SFO-plass kan sies opp/endres med virkning fra den 1. i måneden. Oppsigelsestiden er 2 måneder med virkning fra den 1. i den påfølgene måned. Endringer gjøres med 1 måneds varsel med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Søknad om endring gjøres elektronisk. Klikk her for mer info.

Eksempler:

Dersom en ønsker å si opp en plass fra 1.mai, må det leveres en oppsigelse minimum 2 måneder før. Altså før utgangen av den 28.februar. Ved oppsigelsestid etter 1.april betales det for SFO ut juni måned.

Dersom en ønsker å redusere plass i SFO fra den 1.april, må det leveres endringsmelding minimum 1 måned før. Altså før utgangen av den 28.februar.