Støver skole er en av Bodøs eldste skoler og ble etablert i 1892. Skolebygget vi bruker pr i dag er fra 1977 og ble tatt i bruk 13.april 1977. Skolen ligger idyllisk til på Bertnes og har kort avstand til flotte naturområder som også benyttes i opplæringen. Landbruksområdet Fenes, strandsonen, Futelva og elveparken er eksempler på områder som gjevnlig benyttes av skolen og SFO.

Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på lesing og skriving og startet derfor opp for 4 år siden med å ta i bruk STL+ metodikk og iPad på de laveste trinnene. I dag har samtlige elever egen iPad til bruk i undervisningen.

Til tross for endringer i skolekretsgrensene har elevtallet på skolen har vært i kontinuerlig vekst de siste 7 årene (fra ca 150 til at vi høsten 2019 starter opp med 225 elever). Skolen vår er for liten til å kunne ta imot den videre veksten i elevmassen som nybyggingen i skolekretsen tilsier at vi får. Kommunen bygger derfor ny skole for oss som skal stå ferdig fra august 2021 i Mørkvedbukta