Hovedoppgavene til en støttekontakt er

  • Å hjelpe deg til en meningsfull fritid
  • Gi personlig råd og hjelp

Støttekontakten kan altså fungere som er personlig rådgiver i forhold til daglig­livets gjøremål, som for eksempel gi råd om mindre innkjøp og fornuftig bruk av penger. Det er ikke forutsatt at støttekontakten skal ha mer omfattende opplæringsoppgaver.

  • Det er dine ønsker som skal være førende for hvordan ordningen benyttes

Støttekontakten skal være med på de aktiviteter som du foreslår, eller fungere som motivator for å få deg til å komme deg ut.