Det er mange grupper som kan ha behov for hjelp til å få en meningsfull fritid. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan være ensomme.

Behovet for støttekontakt skal vurderes individuelt. Nedenfor følger eksempler på grupper som med god nytte kan ha behov for denne tjenesten

  • Barn
  • Unge og voksne med psykiske problemer
  • Yngre og eldre funksjonshemmede
  • Innvandrer som er ukjent med det norske samfunn
  • Familier med sammensatte problemer
  • Rusmisbrukere