En støttekontakt er en person som hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Formålet er å hjelpe personen til å bli mer trygg på seg selv, bli bedre i stand til å omgås andre mennesker og kunne takle ulike livssituasjoner. Støttekontaktordningen skal bidra til å gi vedkommende en mer meningsfull fritid.

Kommunen er pålagt å ha en støttekontaktordning for de som er i behov av dette. Ordningen skal være fleksibel og tilrettelegges den enkeltes ønsker og behov. En støttekontakt skal fungere som "personlig assistent", det vil si at tjenesten skal være preget av høy brukermedvirkning og brukerstyring.