Manntallet er en liste over personer med stemmerett i kommunen.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der Folkeregisteret har registrert deg som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.
 

VELGERE BOSATT I UTLANDET

Som bosatt i utlandet er du som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. Da må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Slik søker du om innføring i manntallet:

Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (10. september kl. 17.00).

Søknad om innføring i manntallet i Bodø kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Bodø. Adressen til valgstyret i Bodø:

Postadresse:

Bodø kommune, valgstyret
Postboks 319
8001 Bodø


E-postadresse: 
postmottak@bodo.kommune.no