75 55 50 00

Du er her:

Stadiontunet dagsenter

articleimage

Stadiontunet dagsenter holder til i 1. etasje av dette bygget, Stadiontunet sykehjem. Foto: Per-Inge Johnsen

Stadiontunet dagsenter ligger i Stadiontunet sykehjem, og er ett av tre dagsenter i kommunen. Disse gir vedtaksbetinget tilbud til eldre over 60 år, som bor i sine egne hjem. Brukerne har i hovedsak vedtak på transport til og fra dagsenteret.

Stadiontunet dagsenter har besøksadresse Gamle Riksvei 20, med lokaler i 1 etasje av Stadiontunet sykehjem. Kontaktpersoner Hanne Kjelaas / Kirsti Savjord.
Begge er aktivitører og kan nås på telefon 755 55854

Målsettingen er at tilbudet skal bidra til at eldre skal kunne leve lengst mulig i eget hjem og derved utsette behov for institusjonsplass.

Delmål:

  • Sosialt samvær
  • Aktivitet i hverdagen
  • Vedlikehold av helse og funksjon

Tilbudet inneholder hobbyaktiviteter, trim, kulturinnslag felles med sykehjemmet og måltider. Dagsenteret fungerer også som avlastning for pårørende.