75 55 50 00

Du er her:

Stadiontunet sykehjem

articleimage

Stadiontunet sykehjem foto: Per-Inge Johnsen

Stadiontunet sykehjem har 56 sykehjemsplasser fordelt på tre etasjer. Det gis et dagtilbud til hjemmeboende i dagplass/aktivitetsdelen 1.etasje. Sykehjemmet har også kjøkken og kantine i 1.etg

Kantina er åpen for alle mellom kl. 10.30 og 14.00 på hverdager.
Målgruppen i sykehjemmet er eldre, somatisk pleietrengende med behov for langtidsplass.
Antall ansatte er omlag 100 ved årsskiftet 2012-13.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om opphold i sykehjemmet, dagtilbud og tjenester fra hjemmetjenesten.

Besøksadresse: 
Gamle Riksvei 20
8008 Bodø

Postadresse:
Bodø kommune, HO-avdelingen
Stadiontunet sykehjem
Postboks 319
8001 Bodø

Telefon: 75 55 58 50
Telefax: 75 55 58 48

 

  • thumbnail
  • thumbnail