75 55 50 00

Du er her:

Sølvsuper aktivitetssenter

articleimage

Julemesse ved Bodø dagsenter i adventstiden 2011. Line Petttersen venter på kunder. Foto: Arne Marthinsen

Sølvsuper aktivitetssenter gir dagtilbud til for mennesker med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser i yrkesaktiv alder 18-67 år, som ikke kan nyttiggjøre seg andre ordinære aktivitetstilbud.

Aktivitetssenteret skal bidra til at den enkelte bruker gjennom aktivitet og deltakelse i samfunnet oppnår økt livskvalitet og mestring i en meningsfylt hverdag. Den enkeltes ressurser og muligheter vektlegges.

Sølvsuper aktivitetssenter skal være en sosial arena med et aktuelt, tidsriktig og samfunnsorientert aktivitetstilbud med stor grad av brukermedvirkning. 

Aktivitetene foregår individuelt og i grupper, eksempelvis som fysisk aktivitet, kjøkkenaktivitet, hobbyaktivitet, deltakelse i lese- og diskusjonsgrupper og interne brukermøter.

Dagsenteret prøver også å ta i bruk andre arenaer.

Tildelingskontoret fatter vedtak om tilbud i dagsenteret.

Aktivitetssenteret holder til i 1.etg i Sølvsuper helse- og velferdssenter.

Besøksadresse er Vebjørn Tandbergs vei 18, 8010

Telefon: 75 55 30 95 / 92 / 91
Mobil: : 950 77 396