75 55 50 00

Du er her:

Sølvsuper helse- og velferdssenter

Sølvsuper helse- og velferdssenter er Bodøs nyeste institusjonsbygg, og har til sammen 80 døgnplasser og består blant annet av korttidsplasser, herunder lindrende behandling, prehospital behandling og plasser for øyeblikkelig hjelp og posthospital enhet.

Sølvsuper har døgntilbud til multifunksjonshemmede barn og unge voksne og tilbud om varige sykehjemsplasser for somatisk syke. Senteret har et aktivitetssenter og kafedrift og er i ferd med å etablere seg som et nærmiljøsenter. 2 kreftsykepleiere er organisert i Sølvsuper helse- og velferdssenter og er en ressurs som brukes mot hjemmetjenesten.

Her finner du Sølvsupers hjemmeside

Vår visjon: HELE MENNESKET – HELE TIDEN

Vårt mål er å utmerke oss som et medisinsk- og tverrfaglig kompetansesenter på forebygging og behandling. Pårørende skal ha en sentral plass. Alt arbeid skal baseres på etisk refleksjon.

Vi har fått et fantastisk bygg som Bodø kommune ønsker å fylle med innhold også for omgivelsene. Det skal ha positive konsekvenser for bydelen at det er kommet et nytt bygg i nabolaget. Vi vil være en del av den sammenhengen som allerede finnes og ønsker å bli allemannseie i nærmiljøet. Senteret er utformet for å gi rom for ulike målgrupper og skal være en god plass å komme til og identifisere seg med. Senteret skal være et møtested i nærmiljøet og bydelen for å oppleve sosialt felleskap og skape relasjoner mellom ulike folk og generasjoner.

Cafe Sølvsuper er i drift, og det er mulig å booke møterom til møter, kurs og andre aktiviteter. Se egen artikkel

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Vebjørn Tandbergs vei 18, 8010 Bodø
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon:

Resepsjon 75 59 30 00
Lillebølgen vaktrom 75 59 30 94
Mellombølgen vaktrom 75 59 30 20
Kortbølgen vaktrom 75 59 30 30
Langbølgen vaktrom 75 59 30 40
Sølvsuper aktivitetssenter 75 59 30 92

 

Virksomhetsleder:
Trond Skårn - telefon 75 59 30 10 - epost trond.skarn@bodo.kommune.no

Avdelingsledere:
Aktivitetssenteret - telefon 75 59 30 91
Lillebølgen - telefon 75 59 30 93
Mellombølgen - telefon 75 59 30 15
Kortbølgen - telefon 75 59 30 31
Langbølgen - telefon 75 59 30 41
 

Sølvsuper helse- og velferdssenter

Sølvsuper helse- og velferdssenter

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail