75 55 50 00

Du er her:

SFO – mulighet for redusert foreldrebetaling

For å sikre at alle har reell tilgang til sfo-tilbudet har bystyret bestemt at husholdninger med samlet inntekt under 3,5G kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen. 3,5 G utgjør per 01.08.18 kr 339 090,-.

Slik søker du:

Gå inn på elektronisk skjema til høyre og fyll ut. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Husk å laste opp nødvendig dokumentasjon som vedlegg slik at det også sendes inn. Søknader med manglefull dokumentasjon blir ikke innvilget. Som dokumentasjon regnes blant annet

  • Ligning fra sist år
  • Lønnsslipper de tre siste måneder
  • Trygdeutbetalingsblanketter
  • Fødselspenger
  • Pensjoner
  • Arbeidsledighetstrygd
  • Studentbevis
  • Vedtak fra NAV
  • Annen dokumentasjon på skattepliktig inntekt

Søknaden gjelder for et skoleår og innvilget moderasjon har virkning fra måneden etter mottatt søknad

Ved eventuell endring i inntektsforhold er søker pliktig å informere om dette umiddelbart

Søknadsfrist : Løpende