75 55 50 00

Du er her:

Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist hovedopptak er 15.februar hvert år. Du kan nå søke barnehageplass elektronisk i lenken under.

Barnehagesøknad

Opptaksansvarlig:

Lill Marit Grytnes
Telefon: 915 65 779
Mail: barnehageopptak@bodo.kommune.no

 

Søknadsfrist for hovedopptaket  er 15. februar hvert år.

For søknader søkt etter fristen, foretas det opptak fortløpende for å fylle eventuelle ledige plasser i barnehagene.

 


Noen søknader utløser særskilt dokumentasjonsplikt. Se her.

Husk å melde adresseforandring umiddelbart. Skulle du trenge hjelp i søknadsprosessen, kan du ta kontakt med styrer i nærmeste barnehage.

Søknadskriterier

A) Opptak av barn etter barnehagelovens paragraf 13 (Må dokumenteres særskilt)

B) Søsken fra samme enhet

Ved ellers like forhold tas det avgjørende hensyn til barnets alder.

Informasjon

Trenger du mer informasjon kan du ringe opptakstelefonen 915 65 779 

Hvis du ønsker å gjøre endringer på innsendt søknad, må du logge deg inn på min side på barnehageportalen.

 • Søknader som krever dokumentasjon

  Noen søknader på barnehageplass krever utvidet dokumentasjon. Det er viktig at denne kommer barnehagekontoret i hende så fort som mulig etter at man har levert digital søknad slik at opplysningene kan registreres. Søknader som er levert med krav om hensyn til særskilte kriterier hvor dokumentasjon ikke foreligger blir behandlet uten å ta stilling til de påberopte kriterier.

 • Barnehagepriser

  Barnehagene i Bodø forholder seg til den enhver tid gjelde forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

 • Overføring av barnehageplass

  Overføringssøknader behandles i september, januar og i forbindelse med hovedopptak/supplerende opptak og ut juni.

 • Søknadsprosessen

  Bodø kommune behandler søknad på barnehageplass digitalt. Informasjon om prosessen kommer på mail til søker og det sendes ut brev i posten ved et eventuelt tilbud.