75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Ideen om Smart Bodø hadde sitt utspring i arbeidet med ny flyplass, men det er ingen grunn til å vente med realiseringen av flyplassprosjektet før man blir en smart by.

Smart Bodø

Smart Bodø er et prosjekt det har blitt jobbet med siden 2014, da muligheten åpnet seg for å bygge opp en søknad inn mot EUs forskning – og utviklingsprogram Horisont 2020 med Bodø som pilotby.

Samtidig opplever Bodø stor nasjonal og internasjonal interesse rundt utviklingen av byen gjennom det som gjøres for fremtidig flyplasslokalisering med påfølgende byutvikling. Flytting av flyplassen, og etableringen av en ny bydel med oppbygging av ny infrastruktur gir Bodø en unik mulighet til å skape fremtidens løsninger.

Dette er først og fremst knyttet til bærekraftige klima – og miljøløsninger noe som vil omfatte hvordan vi legger opp samferdselsløsninger, teknisk infrastruktur, avfalls og rennovasjonsløsninger. Kort sagt hvordan vi legger til rette for et nullutslippssamfunn.

Ideen om Smart Bodø hadde sitt utspring i arbeidet med ny flyplass, men det er ingen grunn til å vente med realiseringen av flyplassprosjektet før man blir en smart by.

Smart Bodø er således en paraply som strekker seg over store forskningsprosjekter på nasjonal og internasjonal basis, kommunale prosjekter i alle avdelinger og nasjonale og internasjonale nettverk som knytter oss sammen med andre smarte byer. Per tiden er det 56 ulike initiativ/prosjekt som alle bidrar til å gjøre Bodø til en smartere by. Disse spenner fra innføringen av velferdsteknologi i eldreomsorgen til førerløse kjøretøy i bykjernen.