75 55 50 00

Du er her:

Skolens innsatsteam

Innsatsteamet tilbyr tjenester til alle grunnskolene i Bodø.

Innsatsteamet tilbyr tjenester til alle grunnskolene i Bodø kommune. Teamet bistår skolene i saker hvor elevene eller gruppe av elever av ulike grunner ikke får et forsvarlig skoletilbud. Innsatsteamet samarbeider med elever, foreldre, lærere, skolens ledelse og andre offentlige instanser.

Det er rektor som ber innsatsteamet om bistand for råd og veileding.

 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Nordstrandveien 41, 2. etg. 8012 Bodø

Terje Dypfest, koordinator - tlf: 90096630, terje.dypfest@bodo.kommune.no

Veronika K. Dørum, pedagog - tlf: 905 36526, veronika.korchevenko.dorum@bodo.kommune.no

Hanna Rusk, pedagog - tlf. 482 92 446, hanna.rusk@bodo.kommmune.no