75 55 50 00

Du er her:

  • Bodø kulturskole

    Kulturskolen startet opp høsten 1970, og het i mange år "Bodø kommunale musikkskole". Etter hvert ble fagtilbudet utvidet, og navnet endret til kulturskole.