75 55 50 00

Skolebehovsplan 2018-2021

Skolebehovsplanen er kommunens styringsverktøy for planlegging av tilstrekkelig skolekapasitet i Bodø kommune.

Skolebehovsplanen gir også føringer for utvikling av nye skoler/rehabilitering av eksisterende bygg når det gjelder skoletyper og pedagogisk plattform.

Prioritering av behovet for rehabilitering og vedlikehold skjer ut fra byggfaglige vurderinger. I noen sammenhenger er det et sammenfall med behovet for rehabilitering og utvidelse av kapasiteten. Planen trekker opp behovet for nye skoler på lang sikt og behov for midlertidige tiltak på kortere sikt. Forslag i skolebehovsplanen vil i neste omgang være beslutningsunderlag for rådmannens prioriteringer i forslag til økonomiplan for perioden 2019 - 2022.

Dokumentet kan lastes ned til høyre.