75 55 50 00

Du er her:

Grunnskolekontoret

Grunnskolene i Bodø kommune består av 24 grunnskoler med ca. 6000 elever. I tillegg er Kulturskolen og Bodø Naturskole organisert under grunnskolekontoret. I menyen til venstre finner du mer info om den enkelte skole.

Undervisningssjefen og hans stab har et overordnet faglig ansvar for grunnskole, SFO, naturskole, kulturskole og voksenopplæring, med særlig vekt på utviklingstiltak. I tillegg har fagstaben oppgaver av drifts- og forvaltningsmessig karakter. Grunnskolekontoret er en del av oppvekst og kulturavdelingen og jobber primært med oppgaver i forhold til kommunens grunnskoler, Bodø voksenopplæring, Kulturskolen og Naturskolen.

Grunnskolekontoret har som fokus å koordinere, utvikle, støtte og lede kommunens skoler.

Oppgaver

Drift av skolene, herunder

 • Økonomi
 • Overordnet koordinering av skyss
 • Koordinere grunnleggende norskopplæring
 • Oppfølgning av avtaler

Utvikling av skolene, herunder

 • Koordinere, støtte og utfordre skolene i den faglige skoleutvikling
 • Utviklings- og tilsynsbesøk på skolene
 • Kompetanseutvikling
 • Ledermøter og nettverk
 • Årlig tilstands- og ressursrapport til bysteret

Andre opgaver

 • Samarbeid med vidergående skoler
 • Samarbeid med barnhager
 • Tverfaglig samarbeid innen kommunen

Besøksadresse:

Rådhuset
Vollveien 30
8000 Bodø

Kontaktinformasjon:

Grunnskolekontoret
E-post: Grunnskolekontoret@bodo.kommune.no

Tore Tverbakk, undervisningssjef
Telefon 75 55 60 40
E-post: Tore.Tverbakk@bodo.kommune.no

Tone K. Dising, skolefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 60 14
E-post:  diston@bodo.kommune.no

Julie Lysberg, skolefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 60 47
E-post: Julie.Lysberg@bodo.kommune.no

Espen Fjærvoll, spes. ped. rådgiver
Telefon: 75 55 60 46  
E-post: espen.fjarvoll@bodo.kommune.no
Særskilte arbeidsområder: Spesialundervisning

Bjørn Didriksen, rådgiver
Telefon: 75 59 35 59
E-post: bjorn.didriksen@bodo.kommune.no 
Særskilte arbeidsområder: Kompetanseheving IKT. Administrasjon og oppfølging av elevnettet.

Ståle Aasjord, økonomirådgiver
Telefon: 75 55 60 41
E-post: staale.aasjord@bodo.kommune.no 
Særskilte arbeidsområder: Økonomistyring/rådgiving.

Hedvig P. Holm, rådgiver plan/bygg
Telefon: 75 55 60 42
E-post: Hedvig.Pedersen.Holm@bodo.kommune.no

Gunnar Barosen, skolefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 60 39
E-post: Gunnar.Jarle.Barosen@bodo.kommune.no

Heidi Einarson, skolefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 60 14
E-post: Heidi.Einarson@bodo.kommune.no

Steinar Pettersen, skolefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 60 48
E-post:  Steinar.Pettersen@bodo.kommune.no

Widar Waleniussen, skolefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 60 45
E-post: Widar.Waleniussen@bodo.kommune.no

Trine Dreiås, Konsulent
Telefon: 75 55 60 28
E-post: Trine.Dreias@bodo.kommune.no

 

 

 

 

 

 • Skolsetrategi 2018 - 23

  Strategi for bodøskolen 2018 - 23

  Etter et grundig prosess med bred medvirkning fra alle som har noe med skole å gjøre kan vi nå presentere kommunens strategi for bodøskolen. Arbeidet har pågått i ett år, og strategien ble vedtatt i bystyret i september.Denne skolestrategien viser en felles retning for bodøskolen.

 • Glade barn

  Kommunalt nærmiljø-/lekeplasstilskudd

 • Bodø naturskole gir tilbud om fjernundervisning i lulesamisk

  Fjernundervisning i lulesamisk er i gang

  Endelig er det klart for fjernundervisning i lulesamisk skoleåret 2014-2015 for alle aktuelle norske elever.

 • Saltvern Skole en januar kveld. Foto :Per-Inge Johnsen

  Saltvern skole

  Saltvern skole er Bodø største grunnskole med sine ca 770 elever. Tidligere to skoler, Saltvern B og U, som med tiden administrativt er fusjonert som en enhet under en ledese. Skolen er fordelt på 34 klasser og har ca 100 ansatte.

 • Alberthaugen skole

  Alberthaugen skole har i 30 år vært et frivillig alternativ for elever på u-trinnet i Bodøskolen. Vi er et tilbud til dem som ikke trives eller får det til i den vanlige skolen.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole