75 55 50 00

Interkommunalt plansamarbeid om planlegging av Skjerstadfjorden