75 55 50 00

Skatt, avgifter og gebyrer

På denne siden finner du informasjon om skatter, avgifter, gebyrer og fastsatte betalingsregulativ.

I menyen til høyre finner du mer informasjon om disse.

Viktige opplysninger

Kommunens kontonummer er: 4500.55.00080
Organisasjonsnr: 972 418 013.

Alle fakturaer skal sendes til:

Bodø kommune
Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 BODØ