Før du går i gang med byggearbeider må du finne ut om tiltaket du ønsker krever at du søker om tillatelse med ansvarsrett, om du selv kan være ansvarlig eller om det ikke kreves søknad.

Legg merke til at arbeider som ikke krever søknad skal ALLTID være i samsvar med bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan (også kalt områdeplan og detaljplan etter ny plan- og bygningslov) som eiendommen din omfattes av.    

Sjekk i kommunes kart hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen. Se manualen for å Finne gjeldende reguleringsplan for en eiendom (PDF, 1MB) før du åpner kartportalen. 

Er søknaden i strid med arealplanen, kreves søknad om dispensasjon. Se regler om dispensasjon (PDF, 8KB).