Byggesøknader kan sendes inn i papirformat eller elektronisk. 

Er søknaden i strid med arealplanen, kreves søknad om dispensasjon (PDF, 8KB). 

Fra 1.januar 2016 er det enklere å ta i bruk bod, loft og kjeller til oppholdsrom. Her finner du informasjon om dette