75 55 50 00

Du er her:

Bodø – Norges sikkerhets & beredskapshovedstad

articleimage

Sikkerhets- og beredskapsprosjektet tar også ansvar for deler av utviklingen innen luftfart. Foto: Richard Unten

Prosjektet tar utgangspunkt i allerede etablert offentlig og privat virksomhet innen sikkerhet og beredskap i Bodø (eks Forsvarets Operative Hovedkvarter, Bodø hovedflystasjon, Hovedredningssentralen for Nord-Norge, Nordland Politidistrikt, Nordlandssykehuset med mer).

Ingen andre norske byer har en så tydelig posisjon innen operativ ledelse og ressurser på beredskap som Bodø. Posisjonen støttes av industri, utdanningstilbud, museal virksomhet og logistiske kapasiteter.

Prosjektet legger til rette for videreutvikling, og dermed tydeligere næringsmessige posisjoner og økt sysselsetting. Prosjektleder følger opp utviklingen av det offentlige beredskapsapparatet og nye muligheter innen privat næringsliv, utdanning mm.

Bodø kommune er stolt av den nye samlokaliserte løsningen for nødmeldesentralene (politi og ambulanse) og brannstasjonen på Albertmyra. Kommunen samarbeider med flere beredskapsinstanser om å gjøre Albertmyra til et enda og større og mer betydningsfullt beredskapssenter.

Sikkerhets- og beredskapsprosjektet tar også ansvar for deler av utviklingen innen luftfart. Flybyen Bodø er et robust begrep som kommer til å leve videre – også etter at kampflyene forlater oss i 2022. Det mest tydelige og kjente delprosjektet innen luftfart så langt er satsingen på ubemannet luftfart, herunder oppbyggingen av den nasjonale konferansen «Droner i Norge» som arrangeres i Bodø hvert år.  Prosjektet er også involvert og assisterer næringsaktører som ønsker mer flyfrakt over Bodø lufthavn.

Prosjektet drives i nært samarbeid med en lang rekke utviklingsaktører, bedrifter og ikke minst beredskapsaktører. Bodø kommune møter jevnlig etablerte bedrifter og gründere som ønsker å satse innen sikkerhet og beredskap, luftfart, maritim virksomhet, kommunikasjon eller annet som prosjektleder og våre øvrige medarbeidere og nettverk kan bistå med. Hvis du er en av de, er du alltid velkommen til å ringe prosjektleder Espen Westermann på mobil 98901103.