75 55 50 00

Du er her:

Sentrumsutviklingsprosjektet

articleimage

Gjennom tett samspill vil vi skape et levende, trygt og lønnsomt Bodø sentrum.

Sentrumsutviklingsprosjektet er et treårig prosjekt som går fra 2015-2018. Prosjektet vil i stor grad omhandle hvordan samtlige aktører i sentrum og det offentlige sammen kan invitere til opplevelser og aktivitet i sentrumskjernen gjennom planlegging, opprusting med mer.

Visjon for sentrumsprosjektet er:

Gjennom tett samspill vil vi skape et levende, trygt og lønnsomt Bodø sentrum.

Målsettinger med prosjektet er:

  • Sentrum skal utvikles og posisjoneres som et naturlig møtested for innbyggere, besøkende og studenter.
  • Sentrumsprosjektet skal bidra til at Bodø fyller rollen som fylkeshovedstad med profesjonelt og inkluderende vertskap på alle nivå.
  • Vi skal til enhver tid vite hva som finnes i Bodø sentrum av arbeidsplasser, besøkende, boliger, arealer, omsetning, parkering, med mere. 
  • Sentrum skal fremstå som trygt og tilgjengelig for alle brukere. (universell utforming, koordinerte åpningstider, tilstrekkelig parkeringsplasser, fremtidsrettet kollektivtilbud, gang- og sykkelveier)
  • Sentrum utvikles og befestes som et utstillingsvindu for miljø og bærekraftig byutvikling.
  • Sentrum får et visuelt og kunstnerisk løft som bidrar til å styrke både attraktivitet, omdømme, trivsel og vertskapsrollen.

Prosjektet er underlagt Nærings- og utviklingsavdelingen.