75 55 50 00

Du er her:

Sentrum dagsenter

articleimage

Dagsenterproduksjon for salg. Arkivfoto: Ingrid Bredesen Hangås

Dagsenteret er lokalisert i 1. etasje i Sentrum sykehjem. Inntil 12 personer får tilbud hver dag.

Sentrum dagsenter er ett av fire dagsenter i kommunen, som gir vedtaksbetinget tilbud til eldre over 60 år, som bor i sine egne hjem, med vekt på kognitiv svikt.

Her vektelegges fysisk og kognitiv trening i tillegg til håndarbeidsaktiviteter.

Målsettingen er at tilbudet skal bidra til at eldre skal kunne leve lengst mulig i eget hjem og derved utsette behov for institusjonsplass.

Delmål:

  • Sosialt samvær
  • Aktivitet i hverdagen
  • Vedlikehold av helse og funksjon

Tilbudet inneholder hobbyaktiviteter, trim, kulturinnslag felles med sykehjemmet og måltider. Dagsenteret fungerer også som avlastning for pårørende.

Sentrum dagsenter har aktivitører og hjelpepleiere i sitt personell.

 

Besøksadresse: Rensåsgt 4, 1 etg, 8005 Bodø

Kontaktperson ved dagsenteret: Aktivitør Aase-Lena Kristiansen
Tlf: 75 55 45 19 / e- post: Aase-Lena.Kristiansen@bodo.kommune.no

Avdelingsleder Sentrum dagsenter, Stadiontunet dagsenter og Sølvsuper aktivitetssenter:
Siv-Anita S. Rognså - tlf 75 59 30 33 / e-post: siv-anita.rognsa@bodo.kommune.no