75 55 50 00

Du er her:

Sentrum sykehjem

Sentrum sykehjem ble tatt i bruk 20 februar 2006. Sykehjemmet har 60 sykehjemsplasser fordelt på 10 bogrupper over 4 etasjer. I tillegg er det i 1.etasje dagsenter hvor det gis dagtilbud til hjemmeboende. I 5.etasje er det arealer til administrasjon.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om opphold i sykehjemmet og om dagtilbud.

Besøksadresse: 
Rensåsgata 4
8005 Bodø
Telefon: 75 55 45 00

 

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail