75 55 50 00

Du er her:

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen er en retningsreform og har som mål å bedre samhandlingen mellom de ulike aktørene i helsevesenet slik at pasientene får et bedre og mer koordinert tilbud.

Det er tatt i bruk juridiske, økonomiske og organisatoriske virkemidler for å nå målene.

Du kan lese mer om Samhandllingsreformen på Helsedirektoratets sider (link til høyre)

Samhandlingsreformen var en realitet fra fra 01.01.2012.